Termeni de utilizare afiliati

1. Cine poate participa?
In program se poate inscrie orice persoana juridica de pe teritoriul Romaniei sau persoana fizica.
2. Cum functioneaza sistemul?
Fiecare afiliat va primi un link personalizat pe care il va folosi in promovarea magazinului si/sau produselor S.C.General Power Tools s.r.l. Acest link personalizat poate fi folosit pe site-ul afiliatului, in mesaje email sau orice alta forma de comunicare daca aceasta nu incalca in vreun fel legislatia in vigoare (spam, drepturi de autor ...etc). Se considera ca o comanda este in portofoliul afiliatului in cazul in care client care a lansat comanda a ajuns la S.C.General Power Tools s.r.l prin click pe link-ul personalizat al afiliatului.
Definiţii:
În accepţiunea termenilor şi condiţiilor societăţii General Power Tools srl
General Power Tools = advertiser
S.C. General Power Tools s.r. l plăteşte numai comisioanele aprobate şi plătite de către Afiliaţi. Sumele afişate sau plătite în contul fiecărui Afiliat sau Advertiser nu conţin TVA.
Advertiser = persoană juridică care deţine sau operează unul sau mai multe site-uri web (magazine electronice, site-uri de prezentare etc.), care este dispus să recompenseze printr-un comision fix sau variabil îndeplinirea anumitor acţiuni pe site-urile deţinute sau operate (acţiuni măsurabile - vânzări sau lead-uri – creare cont, abonare la newsletter, completare sondaj etc.) de către vizitatorii trimişi de Afiliat în cadrul unei perioade de recurenta (perioadă în care toate acţiunile realizate de către un vizitator vor genera comisioane pentru Afiliatul care l-a trimis).
Afiliat = persoană fizică sau juridică care are capacitatea de a trimite vizitatori către site-urile Advertiserilor şi care este recompensat direct proporţional cu numărul sau valoarea acţiunilor (vânzări sau lead-uri) realizate de vizitatorii trimişi pe site-urile Advertiserilor.
Utilizator = orice persoană ce a fost direcţionată online pe site-ul Advertiserului de către Afiliat prin intermediul instrumentelor de promovare. Aceasta direcţionare se realizează prin click-ul dat de utilizator pe unul din instrumentele de promovare.
Acţiune = reprezintă o operaţiune de vânzare (pentru campaniile de vânzare) respectiv orice acţiune specifică pe site-ul Advertiserului care se poate măsura şi recompensa ulterior printr-un comision procentual sau printr-o sumă fixă pentru fiecare acţiune. Acţiunile sunt realizate de către utilizatori.
Perioada de recurenta = reprezintă perioada de timp în care acţiunile utilizatorilor direcţionaţi către site-ul Advertiserului de către Afiliat generează comisioane pentru acesta. Perioada de recurenta diferă de la o campanie la alta şi se activează sau reactivează la fiecare click dat de un utilizator pe instrumentele de promovare afişate de Afiliaţi.
Instrument de promovare reprezintă o unealtă specifică prin care Afiliatul promovează produsele şi serviciile Advertiserului. Instrumentele de promovare nu sunt puse la dispoziţie de General Power Tools
Widget = reprezintă un instrument de promovare care conţine informaţii dinamice preluate de pe site-ul Advertiserului, precum şi informaţii de identificare şi urmărire a activităţii utilizatorilor care dau click pe acesta.
Feed de produse = reprezintă o listă de produse ce sunt caracterizate prin mai mulţi parametri: nume, link, preţ etc. Feed-ul de produse este întocmit de către Advertiser şi ajuta la crearea widget-ului. Feed-ul de produse poate fi preluat de către Afiliaţi pentru a afişa informaţiile prezente în el pe site-urile prin care promovează Advertiserul respectiv numai cu aprobarea advertiserului.
Comision: reprezintă suma de bani care se înregistrează în sistemul General Power Tools în contul Afiliatului, în urma finalizării unei acţiuni pe site-ul Advertiserului de către un utilizator direcţionat de către Afiliatul respectiv. Comisionul este diferit de la o campanie la alta şi poate fi de două tipuri: fix sau procentual. Un comision necesita procesare, realizată de către Advertiser.
S.C. General Power Tools s.r. l plăteşte numai comisioanele aprobate şi plătite de către Afiliaţi. Sumele afişate sau plătite în contul fiecărui Afiliat sau Advertiser nu conţin TVA.
Statusuri comisioane
În aşteptare: este primul status pe care îl are un comision. Când un comision are statusul “în aşteptare” înseamnă că o acţiune a fost finalizata pe site-ul Advertiserului de către un utilizator direcţionat de Afiliat în timpul perioadei de recurenta. Statusul “în aşteptare” va fi modificat prin procesarea comisionului respectiv de către Advertiser, procesare realizată în funcţie de validitatea acţiunii respective.
Respins: înseamnă că acel comision nu este eligibil de plată şi nu va fi plătit Afiliatului. Un comision poate fi respins în următoarele circumstanţe:
1.În cazul unei campanii per sale: returnarea produsului, sau dublat sau altă eroare clară specificata de către afiliat: nereceptionarea platii din partea utilizatorului sau rambursarea platii către acesta.
2. Eşecul Afiliatului de a se conforma termenilor campaniei Advertiserului.
3. Folosirea de către Afiliat a oricărei metode de dobândire frauduloasă a comisionului respectiv.
4. Acceptat/Neplătit: înseamnă că acel comision este eligibil de plată şi va fi plătit Afiliatului.
5. Achitat de advertiser: înseamnă că Advertiserul respectiv a plătit afiliat acel comision şi urmează să fie plătit. Afiliatului la următoarea dată scadenta, în funcţie de cererea de plată formulată de către Afiliat. Doar un comision cu statusul “Acceptat/Neplătit” poate deveni “Achitat de advertiser”.
6. Finalizat: înseamnă că acel comision a fost plătit de S.C.General Power Tools s.r. l către Afiliat.
S.C. General Power Tools S.R.L. transferă comisioanele în contul Afiliatului numai dacă acestea depăşesc sumă minimă de 100 lei (exclusiv TVA) şi numai dacă există o solicitare de plată din partea afiliatului. Plata se va efectua în orice dată a lunii. Până la atingerea sumei minime de 100 RON sau dacă nu există o cerere de plată din partea Afiliatului, comisioanele vor fi reţinute de S.C. General Power Tools S.R.L., acestea nefiind purtătoare de dobânzi sau alte taxe suplimentare.
Pentru Afiliaţii persoane juridice plata se face pe baza unei facturi emise de aceştia către S.C. General Power Tools S.R.L.
Suma facturată va fi comunicată de către S.C. General Power Tools S.R.L. de comun acord cu afiliatul şi va reprezenta suma tuturor comisioanelor cu statusul “Achitat de advertiser” la momentul respectiv. Comisioanele afişate în interfaţa nu conţin TVA – Afiliaţii plătitori de TVA vor factura şi încasa integral suma comisioanelor afişată în cont cu statutul “Achitat de advertiser” la care vor adăuga TVA-ul corespunzător, iar Afiliaţii neplătitori de TVA vor factura şi încasa suma comisioanelor cu statutul “Achitat de advertiser”.
Pentru Afiliaţii persoane fizice plata se face numai în urma semnării unui contract de comision între aceştia şi S.C. General Power Tools S.R.L. Suma încasată de Afiliat va reprezenta suma tuturor comisioanelor cu statusul “Achitat de advertiser” la momentul respectiv din care se scad taxele aferente contractului.
Comisioane preferenţiale şi Bonusuri
Advertiserul poate decide să acorde unui Afiliat un comision prefential – mai mic sau mai mare decât cel prevăzut în detaliile unei campanii. Continuarea campaniei în acele condiţii de către Afiliat presupune implicit acceptarea lor.
Comisioanele de bază sunt:
Pentru vânzare până în 20.000,00 lei comisionul este de 2% cu TVA inclus
Pentru vânzare cuprinsă între 20.000,00 şi 50.000,00lei comisionul este de 3 % cu TVA inclus
Pentru vânzare cuprinsă între 50.000,00 lei şi 100.000,00 comisionul este de 4 % cu TVA inclus
Pentru vânzare cuprinsă între 100.000,00 şi 200.000,00 comisionul este de 5% cu TVA inclus

Exemplu

Preţ cu TVA

 

 

Comision

2%

3%

4%

5%

       10.000,00

 

 

 200,00

 300,00

 400,00

 500,00


Advertiserul poate decide să acorde unui Afiliat bonusuri suplimentare faţă de valoarea comisionului dacă sunt promovate Generatoarele Kipor, produsele Stihl, produsele Viking, Gardelina, Rothenberger,..
Afiliat
Intrarea în sistem
Intrarea unui Afiliat nou în sistem este marcată de crearea unui cont de Afiliat de către acesta.
Afiliatul nu va avea pretenţii suplimentare de plată şi acceptă termenii de plată stabiliţi de S.C. General Power Tools.R.L.
Odată cu primă plată efectuată de S.C. General Power Tools s.r. l către Afiliatul respectiv va fi semnat un contract între cele două părţi Drepturile şi obligaţiile Afliliatului
Afliliatul are următoarele drepturi:
Să fie informat cu privire la detaliile campaniilor Advertiserilor.
Să folosească instrumentele de promovare disponibile în campaniile în care este acceptat.
Să renunţe la anumite campanii – renunţând astfel şi la afişarea instrumentelor de promovare respective.
Să solicite lunar plata comisioanelor.
Să încaseze comisioanele, în condiţiile specificate.
Să nu încaseze comisioanele, chiar dacă suma lor depăşeşte 100 RON şi să aleagă să le retragă ulterior, fără ca sumele respective să fie purtătoare de dobândă.
Să creeze unelte proprii de promovare – în cazul Advertiserilor care permit acest lucru.
Să promoveze prin SEM campaniile Advertiserilor, cu acordul Advertiserilor.
Să contacteze advertiserii prin orice modalitate
De a-i fi procesate comisioanele conform contractului semnat de s. c General Power Tools s.r. l şi Advertiserul respectiv.
Să solicite explicaţii suplimentare în cazul respingerii unui comision sau suspendării dintr-o campanie.
Să primească comisioane preferenţiale (mai mari) sau bonusuri, atunci când Advertiserii decid acordarea lor.
Afiliatul are următoare obligaţii:
Să garanteze că informaţiile furnizate către S.C. General Power Tools S.R.L. privind datele personale şi site-urile pe care le operează sunt corecte, complete şi că acestea corespund întocmai realităţii.
Să garanteze că deţine în mod legal toate drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor, licenţe, mărci etc.) cu privire la informaţiile, produsele, imaginile, sunetele etc. Plasate pe site-ul pe care îl deţine/administrează.
Să elimine instrumentele utilizate care ţin de campanii suspendate, în urma notificării din partea Advertiserului.
Să nu genereze şi nu contribuie la generarea de Trafic Artificial în campaniile derulate.
Să garanteze că are dreptul de a afişa instrumentele de promovare din campaniile General Power Tools pe site-urile sale (să fie administrator/proprietar/agenţie etc.).
Să accepte suspendarea să dintr-o campanie de către Advertiserul respectiv. Advertiserul are dreptul să suspende Afiliaţii din campaniile sale doar cu un preaviz de 7 zile.
Să accepte respingerea comisioanelor de către Advertiser, atât timp cât acest lucru se realizează conform prevederilor contractului.
Să accepte comisioanele preferenţiale (mai mici), dacă după notificarea din partea Advertiserului cu privire la diminuarea comisionului, continua să afişeze instrumentele de promovare din campaniile respective
Să deţină drepturile de autor pentru creaţia instrumentelor de promovare proprii (atunci când nu foloseşte instrumentele de promovare puse la dispoziţie de către Advertiser).
Să respecte termenii şi condiţiile serviciului, precum şi prevederile contractului încheiat între el şi S.C General Power Tools.S.r.l
Să respecte termenii şi condiţiile fiecărei campanii, precum şi termenii şi condiţiile impuse de S.C. General Power tools s.r. l Afiliere şi acceptaţi la crearea contului în site-ul firmei General Power Tools şi/sau semnarea prezentului înscris.
Să folosească Google AdWords pentru promovarea produselor advertiserului
Să nu genereze comisioane cu scopul de a fraudă Advertiserii/sistemul
Nu vor fi acceptaţi în sistem afiliaţii ale căror site-uri nu sunt funcţionale sau sunt contrare intereselor S.C. General Power tools s.r. l sau Advertiserilor.
Să respecte toate prevederile legale în vigoare, în caz contrar fiind singur răspunzător pentru actele sau faptele, acţiunile sau inacţiunile sale care rezultă din încălcarea unor prevederi legale sau sunt cauzatoare de prejudicii.
Să notifice utilizatorii că sunt urmăriţi prin cookie-uri conform prevederilor legale.
Să nu aducă prejudicii de imagine şi/sau să lezeze interesele Advertiserilor şi S.C. General Power Tools s.r. l prin orice acţiuni întreprinse sau forme de comunicare folosite.
Drepturi şi obligaţii S.C. General Power Tools s.r.l
Să accepte sau să respingă intrarea în sistem a oricărui Advertiser care aplica în acest sens.
Să suspende contul oricărui Advertiser, fără nici o justificare dacă acesta încalca prevederile contractului sau termenilor şi condiţiilor; comisioanele înregistrate până în acel moment vor fi procesate în mod corect şi plătite de către Advertiser în contul S.C General Power Tools s.r.l
Să nu restituie Advertiserului comisioanele înregistrate şi încasate până în momentul suspendării contului Advertiserului atât timp cât Advertiserul încalca termenii şi condiţiile S.C General Power Tools s.r.l
Să suspende contul oricărui Afiliat, fără nici o justificare dacă acesta încalca prevederile contractului sau termenilor şi condiţiilor.
Să nu plătească Afiliatului comisioanele înregistrate şi încă neplătite până în momentul suspendării contului Afiliatului atât timp cât afiliatul încalca termenii şi condiţiile ale unei campanii;
are dreptul să doneze aceste comisioane către o cauză umanitară.
Să modifice/schimbe/înceteze furnizarea serviciilor. Afiliaţii/Advertiserii vor fi informaţi asupra tuturor schimbărilor. Dacă aceştia nu accepta schimbările au dreptul să înceteze folosirea platformei S.C General Power Tools s.r.l
Să modifice termenii şi condiţiile de utilizare ori de câte ori considera necesar, obligându-se la comunicarea acestor modificări către afiliaţi şi advertiseri. În cazul în care un Afiliat sau un Advertiser nu accepta noile modificări, aceştia pot renunţa la serviciile şi pot părăsi sistemul.
are următoarele obligaţii:
    Să monitorizeze şi să înregistreze traficul generat de Afiliaţi pe site-urile Advertiserilor.
    Să ia măsuri pentru menţinerea funcţională a platformei 2Parale şi pentru rezolvarea erorilor apărute în funcţionarea platformei.
    Să răspundă la orice solicitări sau probleme de natură tehnică semnalate de către Advertiser.
    Să optimizeze platforma ori de câte ori va considera necesar acest lucru.
    Să calculeze comisioanele în fiecare lună.
    Să încaseze comisioanele de la Advertiseri.
    Să plătească comisioanele către Afiliaţi, în condiţiile în care Afiliaţii respecta condiţiile de plată.
    Să nu intervină în organizarea site-urilor Afiliaţilor.
    I. Să nu participe în niciun fel prin programul propriu de afiliere la concursurile/competiţiile pe care le organizează.

LEGEA APLICABILA
Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate şi redactate în conformitate cu legea română.
DISPOZIŢII FINALE
Termenii şi Condiţiile prezente constituie anexă la contractul încheiat între S.C General Power Tools s.r. l şi fiecare Afiliat şi Advertiser în parte, făcând parte integrantă din conţinutul acestuia.

Alte conditii legate de clienti si produse gasiti in termeni si conditii